Summary Dutch

Samenvatting

De ‘look and feel’ van een product is vaak doorslaggevend voor het potentiële commercieel succes. Het is dan ook logisch dat in diverse industrietakken, zoals de automobielnijverheid, cosmetica, print industrie, enz., continu gestreefd wordt naar de ontwikkeling van innovatieve coatings met aantrekkelijke visuele effecten. In dit project wordt pre-normatief werk en onderzoek verricht naar de vereiste meetmethoden en –procedures ter karakterisering van testobjecten met variërende kleur-, glans-, en textuureigenschappen. Het finaal doel is een betere controle van de visuele effecten van testobjecten te kunnen garanderen, vertrekkende vanuit betrouwbare optische metingen d.m.v. verschillende soorten meetinstrumenten.