Summary Czech

Resumé

Komerční úspěch produktu se často odvíjí od jeho vzhledu a dojmu, který udělá na spotřebitele. Různá odvětví průmyslu, jako například automobilový a kosmetický průmysl, tiskárny atd. vyvíjejí proto stále nové povrchy s atraktivními visuálními efekty.

Tento projekt připravuje podklady pro nové mezinárodní normy, které upřesní postup měření povrchů s leskem, třpytem a s barevnými efekty (goniochromatické materiály). Cílem projektu je zefektivnit kontrolu visuálních vjemů produktů a zajistit lepší srovnatelnost výsledků získaných z různých měřidel.